Làm chủ các loại lệnh chứng khoán trong 5 phút

Nhà đầu tư cần hiểu rõ và làm chủ các loại lệnh chứng khoán thường dùng sau đây để giao dịch an toàn và hiệu quả.

Trước khi xem bài viết này bạn nên tìm hiểu thêm bài viết về Cách sử dụng bảng điện tử trong giao dịch chứng khoán TẠI ĐÂY

1) Lệnh LO là gì

Lệnh LO là một trong các loại lệnh chứng khoán thường dùng nhất. LO là viết tắt của Limit Order, có nghĩa là lệnh giới hạn. Giới hạn ở đây là giới hạn về giá, cụ thể hãy xem ví dụ ở hình bên dưới.

Lệnh LO là một trong các lệnh chứng khoán thường dùng nhất
Lệnh LO một trong các lệnh chứng khoán thường dùng nhất trên thị trường

Ở ví dụ này, chúng ta mở lệnh Mua hoặc Bán cổ phiếu VHM với khối lượng 1000 cổ phiếu ở mức giá 107 (107,000 đồng/CP). Có nghĩa là, nếu chúng ta đang đặt lệnh Mua thì lệnh chỉ khớp khi giá thị trường của VHM thấp hơn hoặc bằng 107. Còn nếu chúng ta đang đặt lệnh Bán thì lệnh chỉ khớp khi giá thị trường của VHM cao hơn hoặc bằng giá chúng ta đặt là 107.

Vậy LO là môt trong các lệnh chứng khoán thường dùng để Mua hoặc Bán theo mức giá giới hạn mà chúng ta đặt. Khi chúng ta nhập giá cụ thể thì lệnh mặc định là lệnh LO.

Lệnh LO có hiệu lực kể từ khi được nhập vào hệ thống đến khi được khớp hoặc được hủy hoặc hết phiên giao dịch.

2) Lệnh ATO là gì

Lệnh ATO cũng là một trong các lệnh chứng khoán được nhà đầu tư sử dụng nhiều vào đầu phiên giao dịch. ATO là viết tắt của cụm từ At the Opening Order, nghĩa là lệnh giá mở cửa. Khi sử dụng lệnh này là chúng ta đồng ý với việc Mua hoặc Bán cổ phiếu ở mức giá mở cửa của thị trường.

Tùy vào app của các công ty chứng khoán khác nhau mà chúng ta có các cách nhập lệnh ATO có thể khác nhau. Như ví dụ hình bên dưới, trong app của TCBS chúng ta chỉ cần nhấp vào mũi tên nhỏ (khoanh bằng màu xanh hình dưới) chỗ đặt lệnh là tìm thấy lệnh ATO.

Lệnh ATO một trong các lệnh chứng khoán thường dùng, giao dịch tại giá mở cửa của thị trường
Lệnh ATO giao dịch tại giá mở cửa của thị trường

Khi nào nên dùng lệnh ATO?

Lệnh ATO khác với lệnh LO là chúng ta không kiểm soát được mức giá chính xác muốn giao dịch. Do đó, nên sử dụng lệnh ATO cho các trường hợp sau:

Mua bằng ATO khi nhìn thấy cơ hội rõ ràng của một cổ phiếu nào đó mà chúng ta cần phải mua thật nhanh, mua sau phải mua giá cao hơn hoặc thậm chí không mua được (giá tăng trần nhanh chóng, trắng bên bán).

Bán bằng ATO khi cần bán nhanh ngay đầu phiên vì:

 • Thị trường đang rất xấu và có thể còn xấu hơn, cần bán nhanh để bảo toàn vốn;
 • Bán đầu phiên để có nguồn lực đảo vị thế sang cổ phiếu khác tiềm năng hơn;
 • Cần tiền, bán để giải quyết công chuyện gấp.

Đợt khớp lệnh định kỳ giá mở cửa sẽ không xác định được giá mở cửa nếu chỉ có lệnh ATO trên sổ lệnh.

Lệnh ATO là một trong các loại lệnh chứng khoán thường dùng của sàn HSX. ATO được nhập vào hệ thống  vào đầu phiên giao dịch và hết hiệu lực khi hết thời gian phiên khớp lệnh định kỳ mở cửa (9:00 ~ 9:15). Sau thời gian mở cửa, lệnh ATO không được khớp hoặc khớp không hết sẽ được hủy bỏ.

3) Lệnh ATC là gì

Lệnh ATC viết tắt của cụm từ At The Close order, lệnh giá đóng cửa, là một trong các lệnh chứng khoán thường dùng, giao dịch ở giá đóng cửa. Khi sử dụng lệnh này là chúng ta đồng ý với việc Mua hoặc Bán cổ phiếu ở mức giá đóng cửa của thị trường.

Lệnh ATO là một trong các lệnh chứng khoán thường dùng, giao dịch tại giá đóng của của thị trường
Lệnh ATO giao dịch tại giá đóng cửa

Khi nào nên dùng lệnh ATC?

Cũng như lệnh ATO, lệnh ATC chỉ nên sử dụng cho các trường hợp sau:

Mua bằng ATC khi: nhìn thấy cơ hội rõ ràng của một cổ phiếu nào đó mà chúng ta cần phải mua ngay trong phiên hôm nay, để tới phiên hôm sau phải mua giá cao hơn hoặc thậm chí không mua được.

Bán bằng ATC khi:

 • Thị trường đang rất xấu và có thể còn xấu hơn vào phiên hôm sau, cần bán nhanh để bảo toàn vốn;
 • Bán tại phiên ATC hôm nay để có nguồn lực đảo vị thế sang cổ phiếu khác tiềm năng hơn vào phiên sau;
 • Cần tiền, bán để giải quyết công chuyện gấp.

Đợt khớp lệnh định kỳ giá mở cửa sẽ không xác định được giá mở cửa nếu chỉ có lệnh ATO trên sổ lệnh.

Lệnh ATC là một trong các lệnh chứng khoán thường dùng trên sàn HSX và sàn HNX. Lệnh ATC sẽ được tự động hủy bỏ khi hết phiên giao dịch nếu lệnh không được khớp hoặc khớp không hết.

4) Lệnh MP là gì

Lệnh MP là viết tắt của Market Pricelệnh thị trường, là một trong các lệnh chứng khoán thường dùng nhất để mua/bán nhanh. Khi giao dịch bằng lệnh MP là chúng ta đang Mua hoặc Bán tại ngay giá thị trường tại thời điểm đặt lệnh, mua ở mức giá bán thấp nhất và bán ở mức giá mua cao nhất hiện có trên sổ lệnh.

Trong phiên giao dịch thì lệnh MP được ưu tiên trước lệnh LO, nên lệnh MP thường được khớp ngay tức thời khi bạn đặt lệnh. Nếu khối lượng đặt lệnh vẫn còn sau khi khớp theo nguyên tắc trên thì MP sẽ chuyển thành LO để chờ khớp: Mua ở mức giá cao hơn một đơn vị so với giá khớp cuối cùng trước đó; Bán với giá thấp hơn một đơn vị so với giá khớp cuối cùng trước đó. Xem ví dụ bên dưới để hiểu rõ hơn.

Lệnh MP là một trong các lệnh chứng khoán thường dùng
Lệnh MP giao dịch ở giá thị trường

Ở hình trên, nếu chúng ta:

 • Đặt Mua 50,000 cổ phiếu ELC bằng lệnh MP thì sẽ được khớp như sau: mua 20.1 K cổ phiếu giá 19.5 + 21.3 K giá 20 + 5.1 K giá 20.05 + 3.5 K còn lại sẽ được mua ở mức giá cao hơn hoặc chuyển thành lệnh LO.
 • Đặt Bán 50,000 cổ phiếu ELC bằng lệnh MP thì sẽ được khớp như sau: bán 9.7 K ở mức giá 19.9 + 1.7 K giá 19.85 + 21.5 K giá 19.8 + 17.1 K còn lại sẽ được bán ở mức giá thấp hơn hoặc chuyển thành lệnh LO.

Khi nào nên dùng lệnh MP?

Qua ví dụ trên ta thấy, cũng như các lệnh chứng khoán thường dùng ATO và ATC, khi sử dụng lệnh MP chúng ta không chủ động được giá giao dịch như lệnh LO. Lệnh MP chỉ nên sử dụng cho các trường hợp sau:

Mua bằng MP khi: nhìn thấy cơ hội rõ ràng của một cổ phiếu nào đó mà chúng ta cần phải mua ngay lập tức, nếu chần chừ chờ đợi thì có thể phải mua giá cao hơn hoặc thậm chí không mua được.

Bán bằng MP khi:

 • Thị trường đang rất xấu và có thể còn xấu hơn nữa, cần bán nhanh để bảo toàn vốn;
 • Bán ngay để có nguồn lực đảo vị thế sang cổ phiếu khác tiềm năng hơn ngay lúc đó;
 • Cần tiền, bán để giải quyết công chuyện gấp.

Lệnh thị trường trên sàn HNX

Lệnh Thị trường trên sàn HNX ý nghĩa cũng không khác gì lệnh MP trên sàn HSX, chỉ khác ở ký hiệu để chia ra các trường hợp cụ thể khác nhau:

 • Lệnh MAK (Match And Kill) là lệnh thị trường có tác dụng khớp toàn bộ hoặc một phần, phần còn lại chưa khớp sẽ bị hủy (khác với MP trên sàn HSX được chuyển thành LO).
 • Lệnh MOK (Match Or Kill) là lệnh thị trường có tác dụng nếu không được khớp toàn bộ thì sẽ bị hủy trên hệ thống sau khi nhập.
 • Lệnh MTL (Match To Limit) là lệnh có thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần, phần còn lại sẽ chuyển thành lệnh LO (giống MP trên sàn HSX).

5) Lệnh điều kiện

Lệnh điều kiện (lệnh chờ) là một trong các loại lệnh chứng khoán được các nhà đầu tư chuyên nghiệp dùng thường xuyên. Lệnh điều kiện là lệnh giới hạn nhưng được duy trì nhiều ngày cho đến khi các điều kiện xảy ra và lệnh được khớp hoặc bị hủy do qua thời gian đặt. Xem ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn:

Lệnh điều kiện là một trong các loại lệnh chứng khoán thường dùng, lệnh được khớp khi điều kiện được thỏa mãn trong khoảng thời gian đặt
Lệnh điều kiện được khớp khi điều kiện được thỏa mãn trong khoảng thời gian đặt

Ở ví dụ trên, lệnh điều kiện BÁN CHỐT LÃI hoặc BÁN CẮT LỖ 2000 cổ phiếu ELC trong khoảng thời gian từ 5/9/2021 ~ 5/10/2021. Trong khoảng thời gian này, nếu điều kiện:

 • Giá thị trường lớn hơn hoặc bằng 40,000 đồng/cổ phiếu thì lệnh điều kiện bán ELC sẽ được đưa vào hệ thống thành lệnh LO bán 2000 cổ phiếu ELC với giá 40,000 đồng/cổ phiếu.
 • Giá thị trường thấp hơn hoặc bằng 15,000 đồng/cổ phiếu thì lệnh điều kiện bán ELC sẽ được đưa vào hệ thống thành lệnh LO bán 2000 cổ phiếu ELC với giá 15,000 đồng/cổ phiếu.

Trên đây là một trong số các kiểu lệnh thị trường thường được sử dụng. Khi sử dụng lệnh điều kiện chúng ta chủ động được trong việc mua bán. Đặc biệt là với việc cắt lỗ khi chạm Stop loss và chốt lãi khi đạt mục tiêu. Với việc sử dụng thành thạo lệnh điều kiện, việc đầu tư trading trở nên “nhẹ nhàng”, đỡ stress hơn và khoa học hơn.

Thứ tự ưu tiên các loại lệnh chứng khoán

Thời gian mở cửa (9:00~9:15) ưu tiên lệnh ATO. Trong phiên, thứ tự ưu tiên là: lệnh MP, lệnh LO, lệnh điều kiện. Lệnh ATC được đưa về cuối phiên giao dịch, xác định giá đóng cửa.

Nếu đọc kỹ bài viết này, chúng tôi tin chắc bạn sẽ nắm rõ ý nghĩa và cách dùng các loại lệnh chứng khoán. Hiểu rõ các loại lênh chứng khoán để đầu tư hiệu quả hơn. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến bình luận hoặc bất cứ thắc mắc của bạn về bài viết này ở phần Comment nhé. Cảm ơn bạn và chúc bạn đầu tư hiệu quả!

5 3 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x