Danh mục: Phân tích cơ bản

Phân tích cơ bản là bước quan trọng đầu tiên, sau đó mới đến PTKT để quyết định có nên đầu tư cổ phiếu đang theo dõi hay không